Sesja naukowa "Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce"

23.04.2018

Aleksander Raczyński wziął udział w ogólnopolskiej sesji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji U.A.M. w Poznaniu poświęconej problematyce zabezpieczeń wierzytelności.

Ambicją organizatorów było stworzenie forum wymiany myśli na temat aktualnych problemów występujących w tej dziedzinie prawa oraz upowszechnianie wiedzy na temat różnych form zabezpieczeń.  W wydarzeniu tym uczestniczyło liczne grono naukowców oraz praktyków — specjalistów z zakresu prawa cywilnego. Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego W.P.iA. U.A.M., zaś patronat nad nim objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.  

W trakcie sesji Aleksander Raczyński wygłosił referat poświęcony abstrakcyjnemu charakterowi gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.