Konferencja - Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję

28.11.2019 | Aleksander Raczyński

Konferencja - Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję

W dniu 27 listopada 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji U.A.M. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję”.
Wydarzenie to zgromadziło ponad 250 uczestników z różnych ośrodków naukowych, a także przedstawicieli pośredników ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeń oraz radców prawnych i adwokatów. W trakcie konferencji poruszano aktualne problemy związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą i ubezpieczeniową w ruchu drogowym – również z uwzględnieniem zagadnień prawnoporównawczych i kolizyjnoprawnych.

Jednym z prelegentów konferencji był mec. dr Aleksander Raczyński, który zajął się zagadnieniem szkód wyrządzonych przez pasażera  w kontekście zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Referat mec. Raczyńskiego obejmował m.in. omówienie orzecznictwa Trybunału Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego i sądów powszechnych we wskazanym wyżej zakresie. Mec. Raczyński dokonał także oficjalnego zamknięcia i podsumowania konferencji.

Zdjęcie - profil facebook Koła Naukowego Prawa Ubezpieczniowego "Westa"
Zdjęcie — profil facebook Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego «Westa»