Meet(IP)ings #2: wystąpienie Bartosza Jóźwiaka o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu

Meet(IP)ings #2: wystąpienie Bartosza Jóźwiaka o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu
Meet(IP)ings #2: wystąpienie Bartosza Jóźwiaka o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu
 
Bartosz Jóźwiak - partner kierujący praktyką prawa własności intelektualnej opowiedział o kosztach uzyskania przychodów IT developerów podczas drugiego spotkania w ramach drugiego spotkania "Meet(IP)ings" w Poznaniu. 
Temat ma znaczne praktyczne znaczenie dla branż kreatywnych - w tym przede wszystkim dla branży IT. Wdrożenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wymaga pewnego wysiłku ze strony pracodawcy i odpowiedniego zaprojektowania procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. 
 
Pozostałe wystąpienia dotyczyły:
  • zakresu prawnoautorskiej ochrony utworów architektonicznych w kontekście roszczeń negatoryjnych oraz restytucyjnych,
  • pól eksploatacji utworów w praktyce,
  • wykonywania (i nadużywania) autorskich praw osobistych po śmierci twórcy,
  • zabezpieczenia dowodów w prawie własności przemysłowej.
"Poznań Meet(IP)ings" to cykl spotkań prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, dla których jest to okazja do wymiany pomysłów, przemyśleń oraz podzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Inicjatorami projektu są dr Anna Wilińska-Zelek (FilipiakBabicz), Bartosz Jóźwiak (Kolegial) i Bartosz Fert (JvWF)
 
Każde kolejne z comiesięcznych spotkań gromadzi coraz więcej osób zainteresowanych poznaniem perspektywy praktyków oraz wzięciem udziału w dyskusji.
 
Kolejne wydarzenie odbędzie się już 9 stycznia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Budynek BR Sala 004).