Nowa publikacja mec. dra Aleksandra Raczyńskiego

Nowa publikacja mec. dra Aleksandra Raczyńskiego

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja „Zabezpieczenia wierzytelności” pod red. K. Szadkowskiego oraz K. Żoka. W poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład publikacji ich autorzy odnoszą się do aktualnych i kontrowersyjnych problemów prawa zabezpieczeń wierzytelności, które od lat budzą kontrowersje w praktyce.

W publikacji zaprezentowano ponadto: przekrojowy obraz ustawowych i wypracowanych przez praktykę sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Autorami publikacji są zarówno wybitni znawcy problematyki zabezpieczeń wierzytelności, jak i młodzi badacze tej tematyki, z powodzeniem łączący pracę naukową na wiodących polskich uczelniach z praktyką prawniczą – sędziowie, adwokaci i radcowie prawni.

Autorem jednego z rozdziałów – poświęconego abstrakcyjnemu charakterowi gwarancji ubezpieczeniowej – jest jeden z Parnerów naszej Kancelarii – mec. dr Aleksander Raczyński. Publikacja obejmuje wyjaśnienie pojęcia abstrakcyjnego charakteru gwarancji, relacje zachodzące między abstrakcyjnością gwarancji i jej akcesoryjnością oraz analizę elementów konstyutuujących gwarancję o abstrakcyjnym charakterze.

Zdjęcie pochodzi ze strony https://www.profinfo.pl/sklep/zabezpieczenia-wierzytelnosci,123709.html

 

Publikacja dostępna jest na stronie pod poniższym linkiem: «Zabezpieczenia Wierzytelności»