Nowy Partner i Prawnicy w Zespole KOLEGIAL

19.06.2019

Nowy Partner i Prawnicy w Zespole KOLEGIAL

Z przyjemnością informujemy o poszerzeniu Zespołu KOLEGIAL.

Przemysław Rybka dołączył do grona Partnerów Kancelarii i pokieruje obszarem obsługi korporacyjnej i compliance. Jego specjalizacja wpłynie także na wzmocnienie praktyki ubezpieczeń gospodarczych, którą będzie współzarządzał z dr. Aleksandrem Raczyńskim.

Przemysław Rybka posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa rynków kapitałowych. Przed związaniem się z Kolegial był prokurentem oraz Dyrektorem Działu Prawnego i Compliance zakładów ubezpieczeń należących do największych międzynarodowych korporacji. Wcześniej kierował zespołami obsługi prawnej i compliance towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego. Przez wiele lat prowadził też praktykę w ramach własnej kancelarii prawnej. Posiada więc szerokie kompetencje w obsłudze zarówno klientów korporacyjnych, jak i mniejszych podmiotów, w szczególności z sektora rolno-spożywczego.

KOLEGIAL zasilili także Filip Szybowski oraz Małgorzata Radkowska.

Filip Szybowski jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych i obsłudze przedsiebiorców.

Małgorzata Radkowska jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi badania i przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą statusu prawnego kopalin. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego. Poza tym interesuje się również prawem medycznym i prawem nowych technologii.