Pierwsze spotkanie Meet(IP)ing

Pierwsze spotkanie Meet(IP)ing

Zakończyło się pierwsze z cyklu spotkań «Meet(IP)ing», którego mec. Bartosz Jóźwiak jest jednym z współorganizatorów (wraz z mec. Anną Wilińską-Zelek z kancelarii FilipiakBabicz i rzecznikiem patentowym Bartoszem Fertem z kancelarii JvWF). 

Meeti(IP)ing to spotkania poznańskich prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, w trakcie których praktycy prawa IP dzielą się swoimi przemyśleniami i pomysłami, wzajemnie się od siebie ucząc i życzliwym okiem podpatrując konkurencję. 

Patronat nad spotkaniami objęła Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i wydawnictwo Wolters Kluwer. 

W trakcie pierwszego spotkania wystąpienia dotyczyły: 

  • Wyboru prawa w patentowych umowach licencyjnych
  • Wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej
  • Wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
  • Reprezentacji pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa naruszenia praw autorskich.

Spotkania są bezpłatne. Zgodnie z pomysłem twórców tej formuły — spotkania odbywać się będą co miesiąc. Kolejne już 12 grudnia 2019 r.