Małgorzata Radkowska - prawnik w praktyce Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w Kolegial alumnem „CopyrightX Course” na Harvard Law School.

Małgorzata Radkowska - prawnik w praktyce Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w Kolegial alumnem „CopyrightX Course” na Harvard Law School.

Małgorzata Radkowska - prawnik w praktyce Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w Kolegial alumnem „CopyrightX Course” na Harvard Law School. .

„CopyrightX” to semestralny cykl wykładów i konwersatoriów organizowany przez Harvard Law School i prowadzony przez kadrę naukową Uniwersytetu Harvardzkiego pod przewodnictwem prof. Williama Fishera.

Kurs poświęcony jest problematyce prawa własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i obejmuje zagadnienia teoretyczne, materialnoprawne i procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich na podstawie Copyright Act of 1976 skodyfikowanym w Title 17 of the United States Code.

Zwieńczeniem „CopyrightX” jest egzamin polegający m.in. na rozwiązaniu studium przypadku na gruncie prawa amerykańskiego oraz na komparatystycznej analizie wybranych systemów prawa własności intelektualnej.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację o pomyślnym zdaniu egzaminu przez Małgorzatę Radkowską. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!