Skanowanie książek – czy to w ogóle legalne?

27.05.2020 | Małgorzata Radkowska-Gizelska

Skanowanie książek – czy to w ogóle legalne?

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem, który powstał we współpracy kancelarii Kolegial, kancelarii FilipiakBabicz i LEGIMI. Wspólnie tworzymy publikacje z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii, poruszając zagadnienia związane z utworami literackimi i formami czytelnictwa. Autorem artykułu jest Małgorzata Radkowska - prawnik w praktyce Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii Kolegial i doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W swoim tekście podejmuje się odpowiedzi na pytania nurtujące nie tylko studentów

– Czy skanowanie książek jest legalne?

- W jakim zakresie można korzystać z utworzonej kopii cyfrowej?

- Jakie obowiązki ciążą na podmiocie prowadzącym punkt ksero?

Zachęcamy do lektury – artykuł dostępny jest poniżej:

Bezpośredni link do artykułu