​Smarthome, czyli jak mądrze oszczędzać energię w XXI wieku

​Smarthome, czyli jak mądrze oszczędzać energię w XXI wieku

Małgorzata Radkowska - prawnik w praktyce Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w Kolegial poprowadziła webinarium "Smarthome, czyli jak mądrze oszczędzać energię w XXI wieku".

Na e-spotkaniu wyjaśniono czym są inteligentne urządzenia i przed jakimi wyzwaniami stoi prawnik zajmujący się tą tematyką. Małgorzata odpowiadała również na pytania uczestników webinarium związane m.in. z bezpieczeństwem systemu inteligentnego domu, odpowiedzialnością usługodawcy oraz prawami autorskimi do oprogramowania.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy SKN Prawa Energetycznego on/off z UMK w Toruniu - dziękujemy bardzo za zaproszenie i liczymy na dalszą współpracę.

Małgorzata Radkowska zajmuje się obsługą prawną podmiotów oferujących rozwiązania smarthome / smartcity i smartmobility. Jest autorem kompleksowych konstrukcji prawnych obejmujących relacje pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z powyższego zakresu, a użytkownikami końcowymi. W swojej pracy kładzie duży nacisk na kwestie należytego zabezpieczenia danych osobowych.