Wpływ pandemii na wykonywanie zobowiązań umownych przedsiębiorców

Wpływ pandemii na wykonywanie zobowiązań umownych przedsiębiorców

Niniejszym przedstawiamy prezentację dotyczącą wpływu pandemii wywołanej koronawirusem na wykonywanie zobowiązań umownych oraz konsekwencje ich niewykonywania. W prezentacji poruszone zostaną następujące tematy:

- Siła wyższa

- Istotne zasady odpowiedzialności kontraktowej

- Odpowiedzialność z tytulu kar umownych

- Klazula nadzwyczajnej zmiany stosunków

- Odpowiedź na pytanie na co powinien powołać się przedsiębiorca niezdolny do świadczenia w skutek pandemii

Prezentacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Pandemia wywołana koronawriusem. Wpływ na wykonanie zobowiązań umownych przedsiębiorców oraz konsekwencje ich niewykonania.