Wyspecjalizowane sądy IP od 1 lipca 2020 r.

25.06.2020 | Bartosz Jóźwiak

Wyspecjalizowane sądy IP od 1 lipca 2020 r.

Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej od 1 lipca 2020 r. Partner kancelarii KOLEGIAL, radca prawny Bartosz Jóźwiak poprowadził webinarium o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

 

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego wprowadza do niego nową kategorię spraw sądowych – „sprawy własności intelektualnej”. Będą one przekazywane do wyłącznej właściwości nowo utworzonych, specjalistycznych wydziałów w pięciu sądach okręgowych oraz dwóch sądach apelacyjnych, w tym w Poznaniu. Szczególna rola została przyznana Sądowi Okręgowemu w Warszawie, który będzie uprawniony do rozpatrywania najbardziej złożonych spraw dotyczących programów komputerowych, wynalazków i wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Nowelizacja, która wchodzi w życie 1 lipca 2020 roku wprowadza także szeroki wachlarz środków służących zabezpieczeniu lub uzyskaniu dowodów. Uregulowała ona także tzw. roszczenie informacyjne, znane już z prawa własności przemysłowej

Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM