Co to jest timeshare? Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

27.09.2021 | Adrian Malicki

Co to jest timeshare? Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Adrian Malicki, prawnik w kancelarii KOLEGIAL, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UAM na przełomie jesieni i zimy podzieli się swoją wiedzą z uczestnikami kursu „Prawne aspekty obrotu nieruchomościami”.

 

Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwolą słuchaczom zrozumieć specyfikę prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami, obciążania ich oraz przenoszenia innych niż własność praw do nieruchomości. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie kursu słuchacze będą umieli identyfikować ryzyka związane z obrotem nieruchomościami. Kurs odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.

Więcej informacji na temat kursu prowadzonego przez Adriana, w tym szczegółowe zagadnienia i terminy można znaleźć pod linkiem:

https://uo.amu.edu.pl/kursy/prawne-aspekty-obrotu-nieruchomosciami

Zapisy trwają do 4 października br.