Informacje prawne dla obywateli Ukrainy

28.02.2022

Informacje prawne dla obywateli Ukrainy

INFORMACJA NA TEMAT POBYTU W POLSCE

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie przygotowaliśmy krótką informację na temat pobytu w Polsce odnoszącą się do legalizacji pobytu. Informacja cały czas się aktualizuje i obecnie oczekujemy na wydanie kolejnych rozporządzeń mających na celu uregulowanie sytuacji osób z Ukrainy.

Przekroczenie granicy:

Pierwszym krokiem zazwyczaj będzie przekroczenie granicy. W tym momencie pomijamy możliwości wjazdu na podstawie wiz czy kart pobytu, a odniesiemy się wyłącznie do najbardziej częstych możliwych sytuacji. Wjazd do Polski jest możliwy:

  • w ramach ruchu bezwizowego (zagraniczny paszport biometryczny);
  • w przypadku zgody na wjazd wyrażonej przez komendanta Straży Granicznej;

Faktycznie teraz przekroczenie granicy jest możliwe dla wszystkich (z wyłączeniem mężczyzn od 18 do 60 roku życia - z uwagi na mobilizację). Jedynym wyjątkiem może być (proszę nie traktować to z całą pewnością) przypadek ojca samotnie wychowującego małoletnie dziecko.

W przypadku przekroczenia granicy w ramach ruchu bezwizowego pobyt legalny będzie trwał 90 dni, w przypadku zgody komendanta – 15 dni.

W tym momencie także warto zaznaczyć, że Urząd do Spraw Cudzoziemców cały czas aktualizuje informację i zaznacza, że wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność - źródło: Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Powyższe oznacza, że mamy oczekiwać na nowe regulacje prawne w zakresie legalnego pobytu, podjęcia pracy oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Praca:

Zazwyczaj, w celu podjęcia pracy należałoby uzyskać zezwolenie na pracę czy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (to ma zrobić pracodawca), a dalej wnioskować o pobyt. Publikowane treści przez Urząd do Spraw Cudzoziemców powodują, że pobyt po przekroczeniu granicy oraz osób którym się kończy ważność pobytu - będzie nadal legalny, co umożliwia podjęcie pracy. Od wymogu uzyskania zezwolenia są wyjątki - lista zawodów, jednak mając na uwadze ułatwienia przez Urząd formalności, możemy się spodziewać w tym nowych regulacji.

Pobyt:

W przypadku podjęcia pracy czy studiów będzie możliwość złożenia wniosków o pobyt czasowy (jest także stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, które już trudniej uzyskać). Takie postępowanie trwa długo - czasem powyżej 8 miesięcy, pomimo istniejącego w przepisach ograniczenia czasowego.

Także podstawą pobytu może być połączenie się z rodziną, co w dzisiejszych czasach może być szczególnie aktualnym. W tym zakresie też warto oczekiwać na nowe regulacje.

Status uchodźcy:

Każda osoba może się ubiegać o status uchodźcy, jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego oraz ucieka przed wojną. Status uchodźcy ma zalety w ułatwieniu uzyskania przykładowo rezydenta długoterminowego UE, jednak decydującą wadą jest brak możliwości podjęcia pracy w ciągu 6 miesięcy.

Szkoła dla dzieci:

Na ten moment jeszcze nie zostały wypracowane wytyczne w tym zakresie, jednak w najbliższym czasie możemy oczekiwać na informację.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Ukraińcy mają dostęp do polskiej pomocy medycznej, jak wynika z treści publikowanej na stronie Urzędu. Jednak rozporządzenie w tym zakresie jeszcze nie zapadło, ale z pewnością możemy na to oczekiwać.

Zdjęcie pochodzi z artykułu Gazety Wrocławskiej: Szefowa KE: Chcemy, aby Ukraina znalazła się w Unii Europejskiej