Agata Szafrańska

Prawnik

Agata Szafrańska

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie "nauki prawne". Przygotowuje rozprawę doktorską związaną z problematyką wymiaru sprawiedliwości. W Kancelarii zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem pracy oraz ochroną konkurencji i konsumentów.

Więcej o mnie

Jest autorką pracy magisterskiej pt. "Nadużycie uprawnień procesowych przez strony w postępowaniu cywilnym". Koordynowała między innymi międzynarodową szkołę prawa ELSA Summer Law School on Cyber Law, międzynarodową konferencję Legal aspects of personal data protection in cyber space, Ogólnopolską Konferencję Naukową: Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie czy Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu.

Reprezentowała Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA podczas 41. Sesji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie Standing Committee on Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT/41). Laureatka II miejsca V Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego "Prawo z Energią" oraz Turnieju Cybersecurity Challenge PL2020.

Interesuje się językoznawstwem.