Agnieszka Jędrkowiak

Aplikant radcowski

Agnieszka Jędrkowiak

W 2015 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo europejskie, broniąc pracę magisterską pod kierownictwem prof. UAM dra hab. Andrzeja Gulczyńskiego poświęconą zagadnieniu statusu prawnego osób homoseksualnych w prawie polskim i europejskim. W 2016 r. ukończyła prawo na tym samym wydziale, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego pt. „Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć osoby bliskiej na gruncie art. 446 § 4k.c. i art. 448 k.c. - aspekty praktyczne”. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego - w szczególności specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Ponadto, do jej obowiązków należy bieżąca obsługa klienta w sprawach skierowanych do postępowania egzekucyjnego oraz windykacja należności, a także analiza i sporządzanie umów, pism procesowych i pozaprocesowych. Aplikant radcowski I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W czasie wolnym nie zwalnia tempa – jeździ konno i biega słuchając dobrej muzyki. Odpoczywa w kuchni, gdzie wyznaje zasadę: zdrowie zaczyna się na talerzu!

Więcej o mnie