Agnieszka Jędrkowiak-Cichy

Radca prawny

Agnieszka Jędrkowiak-Cichy

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia Klientów korporacyjnych w dostosowywaniu struktur do bieżących potrzeb, w tym procesach przekształceń. W ramach dotychczasowej współpracy zajmowała się przygotowywaniem umów i statutów spółek, a także wszelkich dokumentów korporacyjnych, w tym dotyczących zbycia/nabycia udziałów/akcji w spółkach oraz umów mających za przedmiot zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wspiera klientów w procesie zakładania spółek prawa handlowego i rozpoczynania działalności, jak i procesach likwidacji spółek. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i reprezentowaniu Klientów przed sądami cywilnymi oraz gospodarczymi.

Więcej o mnie

W 2015 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo europejskie, broniąc pracę magisterską pod kierownictwem prof. UAM dra hab. Andrzeja Gulczyńskiego poświęconą zagadnieniu statusu prawnego osób homoseksualnych w prawie polskim i europejskim. W 2016 r. ukończyła prawo na tym samym wydziale, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego pt. „Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć osoby bliskiej na gruncie art. 446 § 4k.c. i art. 448 k.c. - aspekty praktyczne”.

W czasie wolnym nie zwalnia tempa – jeździ konno i biega słuchając dobrej muzyki. Odpoczywa w kuchni, gdzie wyznaje zasadę: zdrowie zaczyna się na talerzu!