Aleksandra Michalak

Aplikant radcowski

Aleksandra Michalak

W 2019 roku ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Olejniczaka pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych związana z profesjonalnym uprawianiem sportu”.

Więcej o mnie

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego. Do jej zadań należy bieżąca obsługa klienta oraz prowadzenie windykacji. 

Interesuje się sportem, a szczególnie żużlem. Wolny czas stara się natomiast spędzać aktywnie na jeździe konnej, rowerowych wycieczkach i długich spacerach