Artur Ratajczak

Doradca podatkowy

Artur Ratajczak

Specjalizuje się w podatku do towarów i usług, obecnie uczestniczy w szeregu projektów dotyczących problematyki podatku VAT podmiotów z sektora finansów publicznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego planowania podatkowego. Jest prelegentem na konferencjach i seminariach podatkowych.

Więcej o mnie

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując między innymi w organach podatkowych - Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu oraz przedsiębiorstwie należącym do tzw. "wielkiej czwórki" zajmującej się audytem przedsiębiorstw.