Bartosz Fert

Rzecznik patentowy

Bartosz Fert

Bartosz Fert, rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik. Rzecznik patentowy, of counsel w kancelarii. Płynnie porozumiewa się i pracuje w języku angielskim. Specjalizuje się w prawie ochrony własności przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rejestrowych i spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante i Urzędem Patentowym RP (UPRP) w Warszawie. Brał udział w badaniach patentowych i pracach nad dokumentacją patentową wielu przełomowych rozwiązań technicznych. Praktykował też jako tłumacz techniczny języka angielskiego.

Więcej o mnie

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kurs własności intelektualnej i handlu zagranicznego w ramach International Business and Trade Summer Law Program waszyngtońskiej Columbus School of Law oraz kurs prawa autorskiego CopyrightX prowadzony przez Harvard Law School. Jest członkiem zwyczajnym ECTA (European Communities Trade Mark Association) – organizacji zajmującej się propagowaniem wiedzy w zakresie praw własności intelektulanej w Unii Europejskiej. Jest także partnerem w kancelarii patentowej "Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi".