Bartosz Jóźwiak

Radca Prawny

Bartosz Jóźwiak

Radca prawny, w kancelarii jest partnerem kierującym praktyką prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Na co dzień zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ochroną konkurencji i konsumentów. Ponadto zajmuje się prawem lotniczym – w tym zakresie współpracuje m.in. z certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego jako instruktor prawa lotniczego.

Więcej o mnie

Partner i współzałożyciel kancelarii. Obszarem jego specjalizacji jest prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochrona konkurencji i konsumentów. Wspiera zagraniczne startupy rozpoczynające działalność w Polsce. W tym zakresie współpracuje z podmiotami ze Szwajcarii, Niemiec, Hong-Kongu i USA.

Współpracuje z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami – muzykami, fotografami, architektami, wynalazcami, designerami czy informatykami.  Uczestniczył w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia, otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne, których zrozumienie jest kluczem do konstruowania sprawnych ram prawnych tego typu rozwiązań. Wspiera klientów w zakresie tworzenia i negocjowania umów o charakterze międzynarodowym (w tym umów dostawy, licencyjnych, wdrożeniowych, franchisingowych) i umów inwestycyjnych.

Ponadto posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa lotniczego– w tym zakresie współpracuje m.in. z certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego jako instruktor prawa lotniczego.

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Genui we Włoszech. Za pracę magisterską dotyczącą prawnej regulacji wynalazków urzeczywistnianych za pomocą komputera (computer-implemented inventions) uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w konkursie na najlepszą pracę z zakresu prawa własności przemysłowej w konkursie Urzędu Patentowego RP w 2005 r. Członek Wielkopolskiej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Płynnie porozumiewa się i pracuje w języku angielskim i włoskim.