Dariusz Szczepaniuk

adwokat - partner Kancelarii

Dariusz Szczepaniuk

Adwokat Dariusz Szczepaniuk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Prawo”, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Modele ochrony konsumenta, ubezpieczającego, ubezpieczonego i poszkodowanego w ubezpieczeniach majątkowych”, pod kierownictwem prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku „Informatyka”. Ukończył również studia podyplomowe w Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych - na kierunkach „Zarządzanie nieruchomościami” i „Pośrednictwo nieruchomościami”.

Więcej o mnie

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Prowadzi także szereg sporów z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie postępowań o przyznanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej. 

W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych jako Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze i w Poznaniu. 

W czasie wolnym spędza aktywnie czas na łodziach żaglowych lub motorowych. W miarę możliwości wędkuje oraz gra w snookera. W ostatnim czasie próbuje znaleźć czas na jego wielką pasję z młodości – szachy. Odpoczywa w kuchni w szczególności podczas przyrządzania dań orientalnych.