Filip Szybowski

Aplikant radcowski

Filip Szybowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Ukończył studia prawnicze oraz kierunek finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów poszerzał swoje zainteresowania aktywnie działając w Studenckim Kole Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w biurze rachunkowym oraz kancelariach prawnych, wykonując czynności z zakresu obsługi klientów indywidualnych jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej o mnie

W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych i obsłudze przedsiębiorców, w tym działających w branży rolno-spożywczej. Do jego obowiązków należy analiza i sporządzanie umów i innych dokumentów przedsiębiorców, pism procesowych i pozaprocesowych oraz reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej. 

Wolne chwile poświęca na realizowanie swoich pasji i zainteresowań, do których zaliczają się podróże, literatura fantastyczna oraz muzyka jazzowa.