Jan Bilski

Jan Bilski

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu transakcji handlowych/świadczonych usług oraz informatyzacją danych.

Więcej o mnie

Interesuje się informatyką, modą oraz literaturą/teatrem. Naukowo poświęca czas na poszerzanie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. W wolnych chwilach uczestniczy w biegach maratońskich na zarówno pełnym jak i połowicznym dystansie oraz realizuje pasje związaną z snowboardem.