Natalia Skowron

Prawnik

Natalia Skowron

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa farmaceutycznego oraz umów międzynarodowych.

Więcej o mnie

Autorka pracy magisterskiej pt. „Wolność polityczna, religijna i społeczna w filozofii egzystencjalnej”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Przemysława Krzywoszyńskiego. Obszarem jej największych zainteresowań prawniczych jest filozofia i teoria prawa.


Do jej zadań należy w szczególności sporządzanie i weryfikacja umów oraz bieżąca obsługa klienta. Prywatnie bliska jest jej muzyka i literatura.