Natalia Skowron

Prawnik

Natalia Skowron

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej o mnie

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego - w tym również prawa rodzinnego. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych, umów, a także sprawy związane z windykacją należności i skierowane do postępowania egzekucyjnego.  
Swoje drugie ja pokazuje na deskach teatralnych, gdzie czuje się najlepiej, choć rola widza jest dla niej równie wyjątkowa. Bliska jest jej muzyka i literatura.