Polityka Cookies

Dane osobowe użytkowników serwisu, jeśli zostały przekazane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. 
Dane osobowe użytkowników chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania z sewrisu oraz do zbierania danych statystycznych. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu w zakładce „Pomoc” lub na stronie jej producenta.