Audyt prawny i obsługa kupna nieruchomości

Analiza stanu prawnego nieruchomości pod kątem ryzyk związanych z jej nabyciem na podstawie treści wpisów do księgi wieczystej, dokumentów zgromadzonych w sądzie wieczystoksięgowym oraz materiałów otrzymanych od klienta lub pozyskanych od odpowiednich organów administracji. Opracowywanie pisemnych raportów due dilligence uwzględniających cele i zamierzenia inwestycyjne klienta, w szczególności niezakłóconą kontynuację lub rozwój działalności handlowej na nieruchomości w postaci centrów (parków) handlowych. Przygotowanie treści umów sprzedaży nieruchomości, negocjowanie ich warunków oraz udział w czynnościach notarialnych.