Doradztwo prawne przy wdrażaniu systemów IT do przedsiębiorstw

Przygotowujemy i opiniujemy umowy wdrożeniowych na systemy IT, umowy licencyjne oraz umowy utrzymaniowe, koordynujemy projekty wdrożeń systemów IT od strony prawnej, doradzamy przy negocjacjach z kontrahentami itp..