Dostosowanie do wytycznych KNF

Pomagamy ubezpieczycielom i podmiotom rynku ubezpieczeniowego we wdrażaniu aktów prawnych organów nadzoru - ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji i Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Analizujemy treść umów ubezpieczenia i ogólnych warunków pod kątem ich zgodności z wyżej wymienionymi aktami.