Obrót apteczny i pozaapteczny

Przygotowujemy opinie, analizy i rekomendacje oraz proponujemy rozwiązania w zakresie sprzedaży i reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków.