Porządkowanie treści ksiąg wieczystych

Kompleksowo obsługujemy postępowania zmierzające do usunięcia wpisów widniejących w księgach wieczystych, dotyczących nieaktualnych informacji na temat podmiotów posiadających prawo własności (np. nieżyjących, poprzednich właścicieli), niewykonywanych od lat służebności czy nieistniejących obciążeń hipotecznych. W tym celu, jako postępowania poprzedzające wnioski do sądu wieczystoksięgowego, wszczynamy postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku czy o stwierdzenie wygaśnięcia służebności.