Postępowania administracyjne oraz spory sądowe w zakresie prawa farmaceutycznego

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami Inspekcji Farmaceutycznej oraz Inspekcji Sanitarnej oraz przed sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi w zakresie prawa farmaceutycznego i żywnościowego.