Ochrona ubezpieczeniowa - przygotowanie opinii prawnych

Na zlecenie ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych oraz poszkodowanych i uprawnionych z umów ubezpieczenia przygotowujemy opinie prawne dotyczące istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej -  zarówno w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych. Analizujemy treść umów ubezpieczenia, jak i ogólnych warunków w kontekście ich zgodności z obowiązującymi regulacjami Kodeksu cywilnego (w tym problematyki niedozwolonych wzorców umownych), ustaw ubezpieczeniowych, pozostałych norm prawnych - w tym aktów prawnych organów nadzoru.