Ubezpieczenia gospodarcze - spory sądowe

Prowadzimy spory sądowe – w tym przed Sądem Najwyższym – w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentujemy zarówno poszkodowanych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, jak i ubezpieczycieli. Zajmujemy się sporami z zakresu ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.