Zwalczanie nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy

Prowadzimy postępowania przedsądowe, sądowe i administracyjne w zakresie reklamy wprowadzającej w błąd lub w inny sposób niezgodnej z przepisami prawa.