Implementacja zmian w prawie (np. RODO, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych)

Pomagamy naszym Klientom dostosować działalność do zmieniającego się otoczenia prawnego. Szukamy rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstw. Tak, aby były one możliwie:

  • Proste i praktyczne
  • Efektywne kosztowo
  • Bezpieczne

Na wdrożenie przepisów prawa patrzymy szerzej. Proponujemy wachlarz możliwości: od implementacji ograniczonej do samych wymogów prawa po wykorzystanie tej pracy do osiągnięcia także innych pożądanych efektów.

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej oraz innych pracowników dotyczące wymogów prawnych.

Zapewniamy okresowe raporty o zmianach w prawie.

Prowadzimy monitoringi/audyty przed i po wdrożeniu zmian.

Reprezentujemy Klientów we współpracy z regulatorami, postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, cywilnych i karnych.