Negocjowanie międzynarodowych umów dystrybucyjnych

W zakresie produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sprzętu sportowego, technologii użytkowej. Umowy obejmują wykorzystywanie praw wyłącznych – w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych, jak również wymagają analizy pod kątem zgodności z polskimi i unijnymi przepisami chroniącymi konkurencję – w tym przepisami dotyczącymi porozumień wertykalnych