Ochrona dóbr osobistych

W sporze ze znanym serwisem internetowym działaliśmy domagaliśmy się usunięcia zamieszczonego tam materiału filmowego, naruszającego dobra osobiste Klienta, oraz zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę. Mimo oddalenia powództwa przez sąd I instancji, Sąd Apelacyjny uznał dochodzone roszczenia za zasadne w całości. Jesteśmy przekonani, że orzeczenie to stanowić będzie ważny głos w dyskusji na temat granic wolności słowa oraz dopuszczalności i form krytyki, jakim mogą być poddawane osoby pełniące funkcję publiczną.