Program Compliance

Wspieramy Klientów we wdrożeniu systemy zarządzania ryzykiem compliance/prawnym.

W zależności od potrzeb Klienta pomoc może składać się z różnych elementów, jak:

 • Kompleksowy przegląd/due dilligence organizacji w obszarach takich jak: struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności/obowiązków, bezpieczeństwo informacji, najistotniejsze procesy/schematy prowadzonej działalności, umowy, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, istniejące procedury, ubezpieczenia
 • Identyfikacja obowiązków prawnych i praktyk ich wykonywania
 • Warsztaty z kadrą zarządzającą/innymi pracownikami
 • Opracowanie raportu zagrożeń oraz przygotowanie planu wdrożenia w uzgodnieniu z Klientem
 • Przygotowanie projektów regulacji wewnętrznych i wsparcie w ich implementacji
 • Stworzenie mapy zarządzania ryzykiem prawnym i compliance
 • Przygotowanie ewentualnych zmian struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków/zmian do umów z pracownikami/kontrahentami
 • Wdrożenie narzędzi i mechanizmów ochrony majątku, zakupów/zamówień, bezpieczeństwa informacji, antykorupcyjnych, zapewnienia zgodności z prawem w pozostałych obszarach, raportowania nieprawidłowości (np. whistleblowing hotline), postępowania w ramach kontroli zewnętrznych i współpracy z organami administracj i innymi władzami
 • Szkolenia, warsztaty i ankiety dla kadry zarządzającej oraz innych pracowników dotyczące compliance
 • Okresowe monitoringi/audyty poszczególnych obszarów działalności
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych, cywilnych oraz karnych