Reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu klienta przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu w zakresie transgranicznego sporu dotyczącego roszczeń z umowy sprzedaży. Spór zakończył się zawarciem korzystnej dla obu stron ugody.