Spory o fundusze unijne

Wspieramy Klientów w postępowaniach o udzielenie dofinansowań pozwalających na rozwój ich działalności dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Mamy doświadczenie w skutecznej ochronie ich interesów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, które pod wpływem sformułowanych przez nas skarg, nakazywały instytucjom finansującym dokonanie powtórnej oceny projektów, potwierdzając tym samym nasze stanowisko co do wadliwości uprzednio przeprowadzonej procedury.