Stała obsługa prawna jednego z największych polskich producentów produktów leczniczych

Bieżące doradztwo prawne dla jednego z największych polskich producentów produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, m.in. w zakresie regulacji dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz ich znakowania, zasad dystrybucji hurtowej produktów leczniczych, w szczególności w zakresie budowy i organizacji sieci dystrybucyjnych oraz różnych modeli dystrybucji dla rynków sprzedaży aptecznej i pozaaptecznej, reklamy produktów leczniczych i produktów z pogranicza (wyroby medyczne, suplementy diety itp.), obrotu detalicznego produktami leczniczymi, w tym dozwolonej działalności promocyjnej i marketingowej w aptekach, zagadnień sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, handlu równoległego produktami leczniczymi itp.