Systemy umów franszyzowych w usługach szkoleniowych

Opracowywanie umów franszyzowych na usługi programów szkoleniowych dla międzynarodowego holdingu oferującego szereg biznesowych szkoleń z tzw. soft skills. Umowy dotyczą świadczenia usług szkoleniowych w różnych jurysdykcjach, formułowanie umów wymagało uwzględnienia tak postanowień umów licencyjnych w celu zachowania spójności, jak i dostosowania do lokalnych przepisów regulujących franchising. Opracowywane umowy obejmują uregulowanie ochrony praw autorskich do materiałów szkoleniowych, licencje na korzystanie z tych utworów, licencje na korzystanie ze znaków towarowych, ochronę i zabezpieczenie korzystania z know-how, itp.
Uczestnictwo w negocjacjach w tym zakresie m.in. z podmiotami holenderskimi, australijskimi, włoskimi, amerykańskimi.