„Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c.”

Acta Iuris Stetinensis, nr 13/2016, ss. 33-53.