„Umowa jako sposób ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego”

Rejent, nr 3/2017, ss. 28-50.