„Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli”

Ius Novum, nr 3/2016, ss. 179-194.