Abstrakcyjna kontrola ogólnych warunków ubezpieczenia na życie kredytobiorcy

[w:] Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości pod red. J. Lisowskiego, K. Łyskawy, Poznań 2014, s. 156-162.

Celem publikacji jest analiza problematyki prawnej związanej z abstrakcyjną kontrolą wzorca umownego jakim są ogólne warunki ubezpieczenia na życie kredytobiorcy – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia  czy ubezpieczonemu kredytobiorcy przysługuje czynna legitymacja procesowa umożliwiająca abstrakcyjną kontrolę ogólnych warunków omawianego ubezpieczenia. Artykuł obejmuje relacje zachodzące między art. 47938 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 808 § 5 Kodeksu cywilnego i stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy ubezpieczona osoba fizyczna, która mogłaby zawrzeć umowę kredytu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest zarazem uprawniona do wystąpienia z powództwem o uznanie za niedozwolone postanowień wzorca umowy ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie takiego kredytu.