Akcesoryjność praw zastawniczych na tle różnych przejawów zasady akcesoryjności w polskim prawie cywilnym

[w:] Współczesne tendencje zabezpieczania wierzytelności pod red. T. Sokołowskiego, Poznań 2013, s. 165-176.

Artykuł poświęcony różnym przejawom zasady akcesoryjności w polskim prawie cywilnym – uzależnieniu powstania prawa akcesoryjnego od istnienia prawa głównego oraz funkcjonalnemu powiązaniu bytu obu praw – na tle praw o nie zastawniczym (poręczenie, odsetki, actio directa) oraz zastawniczym (zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka) charakterze.