A.Raczyński, F. Balcerzak, La responsabilidad por accidentes de la circulation en el derecho comparado y algunas pautas de utilidad para nuestro pais; en el derecho polaco y europeo

[w:] Responsabilidad por accidentes de transito pod red. M.J. Lopez Mesa, t. III Aspectos relacionados a los accidentes y parte practica, Buenos Aires 2014, s. 717-744, ISBN 978-987-03-2670-0, Wydawnictwo Thomson Reuters La Ley, Argentyna

Kompleksowe trzytomowe opracowanie poświęcone problematyce odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe w prawie argentyńskim oraz prawie porównawczym - europejskim, francuskim, polskim i urugwajskim. Rozdział przygotowany przez Aleksandra Raczyńskiego oraz Filipa Balcerzaka obejmuje zasady odpowiedzialności za wypadki drogowe w prawie europejskim oraz polskim. Publikacja ukazała się w Argentynie w 2014 roku.