Co opcje walutowe mają do zasady pewności obrotu gospodarczego

Rzeczpospolita, 11.02.2009r., s. C7.

Zamieszczony na łamach „żółtych stron” „Rzeczpospolitej” artykuł stanowiący głos w dyskusji dotyczącej problemu opcji walutowych oraz replikę na artykuł mec. Jacka Czabańskiego o tym samym tytule.  Publikacja obejmuje zagadnienia klauzuli rebus sic stantibus, braku umocowania, wad oświadczenia woli oraz należytej staranności banków.