Czy metody prowadzenia działalności gospodaczej przestały być patentowalne? Dotychczasowa praktyka a sprawa bilski

[w:] M. Kępiński (red.) Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa 2011, s. 93-125.