Granice stosowania praktyki umbrella brandingu (znaków parasolowych) na rynku farmaceutycznym

Zarys Prawa Własności Intelektualnej, vol. 4, C.H. Beck, Warszawa 2013

Pierwsza na polskim rynku publikacja poświęcona problemowi stosowania tzw. „znaków parasolowych”, tj. oznaczania ujednoliconym znakiem towarowym produktów należących do różnych kategorii (leki, wyroby medyczne, suplementy diety itp.).